מרכז יעקב הרצוג

השתלמויות בהזמנה

מורה טוב, אומרת הפרסומת – הוא מורה לחיים.

על פי תפיסתנו, המורים הם סוכני השינוי הישירים ביותר של בני הנוער ומשום כך הם בעלי השפעה מכרעת על עתיד החברה הישראלית. מקצוע ההוראה הוא מקצוע של שליחות הדורש מהעוסקים בו מסירות ומחויבות.

מרכז יעקב הרצוג פיתוח מגוון של השתלמויות המיועדות למורים המעוניינים להתנסות בלימוד מעמיק ורחב של התרבות היהודית, ולהצטרף אלינו במסע ללימוד וגיבוש התרבות היהודית העכשווית. במסגרת לימוד זה נתוודע לפועלם של חז"ל וחכמי הדורות, ונשאב מהם השראה וכוחות לעבודת החינוך וההוראה השוחקת.

אנחנו יוצרים עבור חדרי מורים השתלמויות בית ספריות מותאמות בנושאים של תרבות ישראל, בפרספקטיבה של חינוך והוראה. צוות המרכז מתאים את התכנים והמתודה לפי צורכי בתי הספר ומספר המפגשים המבוקש.
 

התוכניות מוכרות לגמול השתלמות.

להלן דוגמאות להשתלמויות אפשריות למורים:
 

מעגלי זהות
מעגל השנה
להיות מבוגר משמעותי לתלמיד
יהדות ודמוקרטיה
ערכים בתרבות ישראל
עיצוב: Dov Abramson
© כל הזכויות שמורות למרכז הרצוג                        מרכז יעקב הרצוג, קיבוץ עין צורים  |   office@merkazherzog.org.il   |   08-8608330