מרכז יעקב הרצוג

מכינת צהלי


צהלי היא המכינה הקדם-צבאית היחידה בישראל המיועדת לבנות דתיות אשר מכשירה אותן לקראת שירות צבאי משמעותי, מעצימה אותן כנשים דתיות ומעודדת אותן להוביל ולהנהיג בצבא ובחיים.
המכינה הוקדמה על ידי מרכז יעקב הרצוג בשנת תשס"ז (2006-7). מאז מצטרפות בכל שנה למעגל בוגרות צהלי כ-55 תלמידות המתגייסות לתפקידי פיקוד והדרכה משמעותיים בצה"ל.


למה קמה מכינת 'צהלי'?

רבים מאנשי החינוך והרבנים בחברה הדתית סבורים כי חל איסור הלכתי על נשים לשרת בצבא. משום כך מערכת החינוך הדתי בישראל אינה מכינה את תלמידותיה לשירות צבאי ואינה מעודדת אותן לכך. אף על פי כן, נערות דתיות רבות בוחרות להתגייס מדי שנה לצה"ל, ולתרום בדרך זו את תרומתן לחברה ולמדינה.
אלא שללא הכנה ראויה ותמיכה רוחנית ונפשית לקראת הצפוי להן, המפגש של הנערות הדתיות עם החיילים ועם ההתמודדויות שמזמן להן הצבא הוא מפגש קשה ומאתגר, המקשה עליהן לשמור על זהותן הדתית.
בעבור חלק מהנערות, כגון אלה שלמדו בבתי ספר לבנות בלבד, המפגש הקרוב עם בני המין השני ועם נורמות התנהגות שונות בין נשים לגברים, הוא מרתיע ומבלבל.
כדי לענות לצרכים אלה הוקמה מכינת צהלי; מטרתה להכין בנות דתיות שמבקשות להתגייס לצה"ל, לקראת שירות צבאי משמעותי ולהעצים את זהותן הדתית לקראת התמודדות עם מפגשים אלה.

המהפכה כבר כאן

בשנים האחרונות הוכפל מספר הבנות הדתיות המבקשות להתגייס לצה"ל, הודות לעבודה המעמיקה של מכינת צהלי ולפעולות נוספות של ארגונים קרובים. בוגרות צהלי רכשו מוניטין בזכות המוטיבציה הגבוהה שלהן בשירות הצבאי, ובזכות מחויבותן הגבוהה להקפדה במצוות ולשמירה על זהותן הדתית. זוהי תחילתה של מהפכה שפירותיה ניכרים הן בצבא, השמח להתאים עצמו כדי לקלוט לשורותיו צעירות איכותיות אלו; והן בחברה הציונית-דתית והחברה הישראלית כולה, הנתרמות ממעגלי ההשפעה של המנהיגות הנשית הצומחת בתוכן.

כיצד תורמת המכינה לחברה הישראלית?

מכינת צהלי משפיעה לא רק על חייהן של הנשים הצעירות הלומדות בה, אלא גם על החברה הדתית ועל כלל החברה בישראל.
צהלי מטפחת מנהיגות נשית דתית שתוביל את הציבור הדתי ותעמיק מגמות של מעורבות נשים בחברה הדתית, בדומה למסלולי הצטיינות והנהגה הקיימים לבנים דתיים במכינות, בישיבות הסדר וכדומה.
צהלי מטפחת בקרב תלמידותיה מחויבות למעורבות חברתית ואכפתיות לכלל ישראל, תכונות הנחוצות לחיזוק הסולידריות והלכידות החברתית בחברה הישראלית של היום, הסובלת מהתפוררות חברתית ומהתחזקות הניכור החברתי.
כדי לענות על צרכים אלו מציעה צהלי מסלול תומך המכשיר את הנערות המתגייסות לקראת שירות צבאי משמעותי ומטפח בהן כישורי מנהיגות. בזכות הרוח הפלורליסטית השורה במכינה, תתחזק בהן יכולת קבלת האחר והיכולת לנהל עמו דיאלוג פתוח ומפרה במפגשים השונים שיהיו להן במהלך השירות הצבאי. רוח זו תלווה אותן מן הסתם גם לאחר השחרור, והן יוכלו ליישם אותה במעגלים רחבים יותר של החברה הישראלית, מתוך תפיסה המקדשת את הפסוק 'וחי אחיך עמך'.

תכנית הלימודים במכינה: במהלך השנה עוסקות תלמידות המכינה בליבון סוגיות בעלות רלוונטיות לזהותן היהודית והישראלית דרך שיעורי תנ"ך, הגות יהודית ודיונים בשאלות של צדק חברתי. תכנית הלימודים מגוונת וכוללת שיעורים, סדנאות יצירתיות וחווייתיות, מפגשים וסיורים בארץ, פעילות חברתית והתנדבות.
התכנית בנויה מארבעה נושאים מרכזיים:

  • פיתוח וטיפוח כישורי הנהגה בכלל והנהגה נשית בפרט, ופיתוח רגישות לקהילה ולמרכיביה.
  • ביסוס הידע היהודי, תוך הדגשת סוגיות ותפיסות אקטואליות ורלוונטיות ומתוך תפיסה יהודית רחבה.
  • הכנה לחיים בחברה מעורבת, היכרות עם תפיסות עולם שונות בחברה הישראלית, ליבון סוגיות חברתיות חשובות ומפגשים עם אנשים מובילים בתחומי החברה והתרבות מקבוצות אוכלוסייה שונות (דתיים וחילונים, גברים ונשים ועוד).
  • הכנה לשירות צבאי משמעותי  

 

לאתר מכינת צהלי, ולהרשמה לחצו כאן


 


עיצוב: Dov Abramson
© כל הזכויות שמורות למרכז הרצוג                        מרכז יעקב הרצוג, קיבוץ עין צורים  |   office@merkazherzog.org.il   |   08-8608330