מרכז יעקב הרצוג

נשים במרכז

במשך הדורות הדירה החברה היהודית את הנשים ממרכזי ההשפעה שלה – בית המדרש, התפילה והחיוב במצוות רבות. נשים פעלו בתוך ביתן ולא במרחב הציבורי. המשמעות העמוקה לכך היא, כפי שהגדירה החוקרת סינתיה אוזיק, שמחצית מכוח היצירה וההנהגה של העם היהודי לא בא לידי ביטוי לאורך דורות.

העובדה שנשים לא היו חלק פעיל מהנהגת הקהילה והעם הובילה לכך שבמקרים רבים המנהגים, ההלכות והתפיסות היהודיות שהתעצבו על ידי הגברים בלבד, אינם לוקחים בחשבון את צרכיהן, מחשבותיהן ורצונותיהן של נשים. במקרים רבים הן אף נתפסות כאובייקט שנועד לתמוך בגברים ולשרת אותם. כלומר, במקרים רבים התרבות היהודית ומנהגיה אינם מכוונים לנשים במקרה הטוב, או שהם מפלים אותן ופוגעים בהן, במקרה הרע.

מרכז יעקב הרצוג פועל להשמעת קולן של נשים במרחב הציבורי-היהודי, במטרה לצרף את חוכמתן של נשים למסורת היהודית, ובמטרה למצוא דרכים לתיקון מעמדן בחברה.

התכנית המובילה בתחום זה היא בתי המדרש לנשים, שמפגישים יחד נשים דתיות, מסורתיות וחילוניות, צעירות ומבוגרות, ללימוד משותף ושיחה אינטימית ומעצימה על נשים, על המקורות ועל החברה. בחוויה מיוחדת במינה זו רוכשות הלומדות ידע, חברוּת ונקודת מבט חדשה על עצמן כנשים בכלל וכבנות העם היהודי בפרט.

לומדות ביחד
סדר נשים
עיצוב: Dov Abramson
© כל הזכויות שמורות למרכז הרצוג                        מרכז יעקב הרצוג, קיבוץ עין צורים  |   office@merkazherzog.org.il   |   08-8608330