מרכז יעקב הרצוג

דייט תלמודי


זוהי הזמנה לפגישה, 'דייט' עם עולמם של חז"ל, עם תפיסות עולם יהודיות ונוכריות, עם מתודות הלימוד של התלמוד, עם סיפורים וסוגיות, עם מונחים ומילים בארמית.

שלוש סדרות עם שלושה מנחים, שכל אחד מהם ייקח את הלומדים אל ליבה של סוגיה תלמודית.

בכל אחת מהסדרות יוכלו הלומדים להכיר מקרוב עוד נדבך מדרכי החשיבה התלמודית, ללמוד על גיבורי המילים, האגדה וההלכה ולהבין את השפעתם על התרבות היהודית לדורותיה.

**********

סדרה ראשונה:  
נר איש וביתו" - שבת בין הלכה לאגדה: סוגיות בפרק שני במסכת שבת

מנחה: ד"ר גילה וכמן

הסוגיות עוסקות בהכנות לשבת ובמצוות הדלקת הנר ואגב כך נעות בין מדרשים וסיפורים: איך התכונן הלל הזקן לשבת? מה גילה ר' שמעון בר יוחאי כשיצא מהמערה? מה באמת אנחנו יודעים על נס פך השמן ואיך זה קשור לשבת? מסע בין הלכה ואגדה על המעבר בין חול לקודש.
 

סדרה שנייה: 
ברוכים הבאים למועדון או הכניסה לזרים אסורה? סוגיות גיור במסכת יבמות

מנחה: ד"ר יואל קרצ'מר -רזיאל

הסוגיות חושפות בפנינו את דיני הגיור בהתהוותם ואת הדילמות המלוות את הגיור מאז ועד היום. בדרך הילוכנו נפגוש את דרכי העבודה של האמוראים ושל עורכי הסוגיות בנושא רגיש מבחינה חברתית ולמדנית. נראה כיצד התמודדו האמוראים עם המציאות ועם שאלות פילוסופיות וכיצד השיח על הגיור מבטא ומכונן את הזהות היהודית.

סדרה שלישית: 
"לא היה ולא עתיד להיות" או "אני ראיתיו וישבתי על קברו"  סוגיות בפרק "בן סורר ומורה", מסכת סנהדרין 

מנחה: הרב אילעאי עופרן

הפרק עוסק בדין בן סורר ומורה, הקובע כי בן הנוהג שלא כשורה באופן קיצוני מוצא להורג ע"י הוריו. הדיון התלמודי מאפשר הצצה נדירה לאופן שבו עוסקים חז"ל במצוות המעוררות קושי מוסרי, ומתווה מספר דרכים שבהן ניתן ליישב ולהכיל את הקונפליקט העמוק שבין הלכה ומוסר.

 

לתכנית המפורטת לחצו כאן
לפרטים ולהרשמה

> מתי?

ימי שישי
15 מפגשים אחת לשבועיים
8.30 -10.00

> כמה?

תכנית מלאה: 600 ₪
סדרה: 250 ₪

תודה על פנייתך
טופס התעניינות בתוכניות
ארעה שגיאה
*

**

**

אשמח להצטרף לרשימת התפוצה של מרכז הרצוג
עיצוב: Dov Abramson
© כל הזכויות שמורות למרכז הרצוג                        מרכז יעקב הרצוג, קיבוץ עין צורים  |   office@merkazherzog.org.il   |   08-8608330