מרכז יעקב הרצוג

בית מדרש למנהיגות ציונית דתית צעירה

רשות-רבים

רקע

על אף הישגיו הרבים של הציבור הדתי-לאומי במדינת ישראל, בעשורים האחרונים הוא עובר תהליך מדאיג של פילוג והקצנה פנימית. זרמים שונים נאבקים בתוכו, כשהם מלווים לא פעם בהוקעה והחרמה של אישים, ספרים, עיתונים ומקורות מידע מתחרים. רבנים ואנשי ציבור משמיעים לעתים ביטויים קשים הפוסלים דעות השונות משלהם, ואינם מאפשרים לתלמידיהם להיחשף אליהן.
בין המחנות מפרידות תפיסות עולם הנוגעות לסוגיות דתיות, חברתיות, אידאולוגיות ופוליטיות, כגון: שאלת מקומן של נשים בחברה הדתית ובאירועים ציבוריים; שאלת מקומה של ההשכלה הכללית והתרבות הכללית בחיים הדתיים; היחס למי שאינו שומר מצוות; מידת האוטונומיה האישית [בפסיקה ההלכתית] ומקומם של רבנים בחיי הפרט ובחיי הציבור; מגמות התבדלות או התקרבות לציבור הכללי; הקמת בתי ספר סלקטיביים; היחס למדינת ישראל ולשירות בצה"ל; שאלת אחדות או ייחודיות במסגרות הפוליטיות, ועוד.


מטרות

כחלק מפעילתו למען הידברות ודיאלוג בין קבוצות שונות בעם היהודי, הקים מרכז יעקב הרצוג את בית המדרש 'רשות-רבים', במטרה להתמודד עם תהליכי הקיטוב וההקצנה, ולכונן שפה משותפת של סובלנות, הידברות ודיאלוג.
בית המדרש מפנה מקום לקולות השונים, ומעודד הקשבה של כל אחד מהעמיתים לזולתו כמו גם לעצמו – לחיזוק הסובלנות והשיח ההדדי ולבירור עצמי פנימי מחודש. התכנית אינה מתיימרת לשנות את עמדות העמיתים או להשפיע עליהם בכיוון אידאולוגי מסוים, אלא לעורר מתוך המפגש עם האחר חשיבה ורענון הנחות יסוד.

קהל היעד

כל מחזור לימוד מורכב מקבוצה הטרוגנית ככל האפשר, בת כ-15 עמיתים. בשלב הרכבת הקבוצה אנו מחפשים אחר אנשים העונים לקריטריונים הבאים:
באים מקרב הציונות הדתית: בית המדרש מיועד לאלו הרואים עצמם שייכים לציבור הציוני-דתי, מבחינה סוציולוגית או אידאולוגית. בית מדרש זה מבקש לערוך דיון פנימי בשל נחיצותו הרבה לשיח הציוני-דתי, תוך ויתור מודע על קולות חשובים אחרים.
יכולת מנהיגות: כדי שהשפעתו של בית המדרש תהיה מעבר לקבוצת הלומדים עצמם, נבחרים אליו מועמדים שהוכיחו עצמם בתחום כלשהו - בקהילה, בצבא, בחינוך, בתקשורת, באומנות, בתעשייה או בפוליטיקה.
גילאי 30–42: לבית המדרש מתקבלים נשים וגברים שנמצאים באמצע דרכם המקצועית והציבורית.
פתיחות מינימלית: מן העמיתים נדרשת מידה מסוימת של מוכנות להידברות, שבלעדיה לא תתקיים אינטרקציה כלשהי בבית המדרש.

התכנית:

12 מפגשים בני יום שלם, מהם עשרה מפגשים עיוניים (במרכז יעקב הרצוג בקיבוץ עין-צורים) ושני סיורים. 

המפגשים העיוניים מורכבים מן הפעילויות הבאות:

  • לימוד משותף של מקורות המשקפים גישות שונות ונקודות מוצא שונות. הלימוד עוסק בבירור התוכני והאידאולוגי של המקורות, תוך שימת לב ודגש על הרגשות שהם מעוררים בקרב העמיתים ועל המשמעות הפנימית והמעשית שיש ללימוד על חיי כל אחד מהם.
  • שיחות פנימיות בקבוצה. העמיתים מביאים ללימוד את עולמם הפנימי העשיר, ומתפתחת שיחה משותפת מלמדת ומאתגרת.
  • היכרות מעמיקה של העמיתים. כל עמית מתבקש להציג את 'הביוגרפיה הרוחנית' שלו, את תחנות חייו הביוגרפיות והרוחניות. זו ההזדמנות לבטא את עצמו ואת עולמו האישי בהרחבה.
  • הרצאות של דמויות משמעותיות ומשפיעות בציבור הציוני דתי.  בין המרצים בעבר היו: הרב ד"ר בני לאו, הרב יהושע שפירא, הרב אלישע וישליצקי, יוסק'ה אחיטוב ז"ל, יהודה מימרן, הרבנית ענבל מלמד, הרבנית מלכה פיוטרקובסקי, הרב מיכי יוספי, הרב דב ברקוביץ', ד"ר גילי זיוון, הרב יהודה גלעד, הרב יובל שרלו, הרב חגי לונדין,  ח"כ אורי אורבך, הרב ישראל סמט, ד"ר חנה קהת, הרב אבי רונצקי, הרב ישראל אריאל (יצהר), הרב מיכאל אברהם, הרב רונן לוביץ', פרופ' אשר כהן, ד"ר חנן מוזס, נועה איתם, הרב עמית קולא, הרב אהרון ליבוביץ, דבי גרוס, מוטי זעירא, הרב דוד גולינקין, הרב ניר ברקין, יוסי סופר, מיכל פרינס, ד"ר תהילה אליצור, הרב אהרלה הראל, מאיר אביטן, הרבנית שלומית סטיסקין, הרב שרון שלום ועוד. 

סיורים: הקבוצה יוצאת להיכרות מעמיקה עם מוקדי עניין בציבור הציוני-דתי: זרמים שונים ביהדות; עולם המזרחיות והמסורתיות; אנשי גב ההר; מגורשי גוש קטיף; תל אביב ואתגריה; בעקבות פוסט-ציונות ימני דתי; על יצירה דתית; אתגרי העלייה והגיור; ועוד. 

 

רשימת בוגרי 'רשות הרבים'
טופס התעניינות בתוכניות

> מתי?

ימי רביעי, אחת לשבועיים בין השעות 9.00 - 17.00

> כמה?

העמיתים זוכים למלגה צנועה והחזר נסיעות

> וגם...

את התכנית מנחים: שני מאור והרב ערן דאום

תודה על פנייתך
טופס התעניינות בתוכניות
ארעה שגיאה
*

**

**

אשמח להצטרף לרשימת התפוצה של מרכז הרצוג
עיצוב: Dov Abramson  |  תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות למרכז הרצוג                        מרכז יעקב הרצוג, קיבוץ עין צורים  |   office@merkazherzog.org.il   |   08-8608330