מרכז יעקב הרצוג

מפגשים – תכניות המפגישות נוער מהחינוך הדתי והממלכתי

אנו מזמינים בני נוער מהחינוך הדתי והממלכתי לסדרת מפגשים מעמיקה ומאתגרת.

באמצעות תכניות המפגש אנו שואפים לעורר את הנוער למחויבות חברתית, תוך התמודדות עם שאלות ומחשבות בנוגע לזהות יהודית וישראלית בחברה רב תרבותית.

המשתתפים יעסקו בבסיס התרבותי-יהודי ממנו יוכלו לשאוב כוח לעשייה חברתית ולעמוד על דרכים שונות שהתרבות היהודית עיצבה בתחומי הקהילה והצדק החברתי.

חשוב לנו לאפשר היכרות שמעבר לסטריאוטיפים, תוך התמודדות עם הבדלים  מחד ועם הצורך למצוא מכנים משותפים מאידך,  כדי לפעול יחד למען הקהילה והחברה כולה.

מנחי הקבוצות של מרכז יעקב הרצוג הם צעירים מיומנים ומקצועיים המובילים ברגישות ובבטחה את תלמידי הקבוצות השונות בדרך אל עצמם, אל סביבתם הקרובה ואל החברה הישראלית רבת הפנים והגוונים.

המפגשים כוללים לימוד חווייתי של מקורות, יצירה, משחק ופעילות חברתית.

"אנחנו חלק מסיפור"- נפגשים. לומדים. חווים
תוכנית מפגשים - במעגל השנה
עיצוב: Dov Abramson
© כל הזכויות שמורות למרכז הרצוג                        מרכז יעקב הרצוג, קיבוץ עין צורים  |   office@merkazherzog.org.il   |   08-8608330